Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Μέσων Οπτικής Επικοινωνίας – GRAPHMEDLAB, αναπτύσσει δραστηριότητες στον ευρύτερο χώρο της επιστήμης και της τεχνολογίας των γραφικών τεχνών, των εκτυπώσεων και της συσκευασίας.

Το εργαστήριο, λειτούργησε αρχικά στο ΤΕΙ Αθήνας όπου και πρωτοϊδρύθηκε (ΦΕΚ 515 Τεύχος Β’ – 3 Απριλίου 2015). Στη συνέχεια, με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, επανιδρύθηκε το εργαστήριο με το ΦΕΚ 2039 Τεύχος Β’ –  4 Ιουνίου 2019.

Το εργαστήριο διοικείται από τον Διευθυντή Δρα Μάριο Τσιγώνια (ΦΕΚ διορισμού 930 Υ.Ο.Δ.Δ, 06.10.2022).

Το εργαστήριο αναπτύσσει συνεργασίες με όλους τους επιστημονικούς, επαγγελματικούς και τεχνολογικούς οργανισμούς, φορείς και ινστιτούτα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις των συναφών κλάδων.

 Η ερευνητική δραστηριότητα στα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία των γραφικών τεχνών, των εκτυπώσεων και της συσκευασίας, αναπτύχθηκε από εκπαιδευτικούς, φοιτητές και πτυχιούχους του (καταργηθέντος) Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας.

Τα τελευταία χρόνια, με βάση τις δομικές μεταβολές και τις εξελίξεις στους ανωτέρω κλάδους, εντατική ερευνητική δραστηριότητα διεξάγεται από την Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών – HELGRAMED (www.helgramed.gr), με την οποία το εργαστήριο έχει πολύπλευρη και εξαιρετικά επικοδομητική συνεργασία.

> Σήμερα στο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Μέσων Οπτικής Επικοινωνίας υλοποιείται το Ευρωπαικό Πρόγραμμα ERASMUS+ KA2 Innovation through cooperation – EKFI PLUS

> 53rd Conference of the IC: “Graphic Communication education – Future orientations”
Call For Papers Extended >>

> Το ψηφιακό περίπτερο της HELGRAMED στη virtual drupa

> Επιστημονική ημερίδα Print-Media Science and Technology in the modern era
Eπιστημονική ημερίδα σε συνεργασία με την Oργανωτική Eπιτροπή του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Τυπογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας (ICTVC) (https://ictvc.org/2022/en)
Σάββατο, 9 Ιουλίου 2022, από τις 9.00 έως τις 17.30, Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης, Θεσσαλονίκη.

Δελτίο Τύπου

 

Προηγούμενες Ανακοινώσεις >>

> 53rd Conference of the IC: “Graphic Communication education – Future orientations”
Call For Papers Extended >>

> Επιστημονική ημερίδα Print-Media Science and Technology in the modern era
Eπιστημονική ημερίδα σε συνεργασία με την Oργανωτική Eπιτροπή του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Τυπογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας (ICTVC) (https://ictvc.org/2022/en)
Σάββατο, 9 Ιουλίου 2022, από τις 9.00 έως τις 17.30, Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης, Θεσσαλονίκη.

Δελτίο Τύπου

 

Προηγούμενα Σεμινάρια – Ημερίδες >>